LogoSmart wil een lichtpunt zijn in het leven van de drukbezette logopedist die graag zijn administratief werk een beetje wil verlichten.

Daartoe werden bij de ontwikkeling van LogoSmart een aantal doelstellingen vooropgezet :

 • Eenvoudig in gebruik : het programma moet gemakkelijk te gebruiken zijn, ook voor de totale computerleek, zonder daarvoor urenlang allerlei handleidingen te moeten raadplegen en een groot aantal cryptische commando’s te moeten van buiten leren.
 • Het gebruik van het toetsenbord zoveel mogelijk beperken : de ervaring leert dat het toetsenbordgebruik één van de grote hindernissen is bij het gebruik van een computer.  Daarom wordt bij LogoSmart overal waar mogelijk de muis gebruikt.
 • Uitgaan van de praktijk : in LogoSmart werd de werkwijze van de logopedist volledig overgenomen.  Het programma gaat uit van de agenda zoals dat in de dagelijkse praktijk van de logopedist het geval is.
 • Overzichtelijk : doordat de structuur van LogoSmart is opgebouwd vanuit de praktijk weet u altijd waar u zich bevindt in het programma en wat de mogelijkheden zijn.  Verder biedt LogoSmart duidelijke dag- en weekoverzichten van uw agenda.
 • Overbodig werk vermijden : alle gegevens, zoals bijvoorbeeld de adressen van dokters of mutualiteiten, die u in LogoSmart hebt ingevoerd, dient u niet bij elke patiënt opnieuw in te typen.  Waar nodig kiest u gewoon de gewenste dokter, mutualiteit, verzekeringsmaatschappij, nomenclatuurnummer,… uit een lijst.
 • Vereenvoudiging van de administratie : LogoSmart doet al het zware werk voor U.  U hoeft bijvoorbeeld de 118 nomenclatuurnummers niet te onthouden want LogoSmart werkt met slechts 6 codes.  Aan de hand van deze codes, de behandelingsplaats en de stoornis bepaalt LogoSmart zelf het correcte nomenclatuurnummer.

Bovendien is LogoSmart gehomologeerd. Als gevolg hiervan bent u vrijgesteld van het bijhouden van een elektronisch verstrekkingsregister (van het moment dat dit ingevoerd wordt). LogoSmart doet volledig automatisch al het nodige.

LogoSmart is een levend programma, continu wordt er verder gewerkt aan nieuwe mogelijkheden en uitbreidingen.  U hebt ook de mogelijkheid om zelf wijzigingen en uitbreidingen voor te stellen zodat LogoSmart ook een beetje uw programma wordt.

LogoSmart werkt zowel op Windows computers als op Apple computers.

Agenda

 

Dit is het zenuwcentrum van LogoSmart.  Hier ziet u uw werkagenda voor vandaag.  Naast elke afspraak kunt u nuttige informatie vermelden, de plaats van de behandeling, het type van behandeling (bilan, sessie 30 minuten, sessie 60 minuten, collectieve sessie, ouderbegeleiding, ongewettigd afwezig, …) en eventuele verplaatsingsonkosten.

LogoSmart-Dagagenda

Van hieruit kunt u onmiddellijk o.a.

 • nieuwe afspraken toevoegen
 • afspraken verplaatsen of verwijderen
 • de behandelingsplaats of het behandelingstype aanpassen
 • afspraken registreren
 • belangrijke tijdstippen met kleuren markeren
 • getuigschriften afdrukken
 • de evolutie van een patiënt volgen
 • de steekkaart van een patiënt raadplegen
 • de voorschriften van een patiënt raadplegen
 • een overzicht krijgen van de verdere afspraken van een patiënt
 • een weekoverzicht van de agenda raadplegen
 • een maandoverzicht van de agenda raadplegen
 • nieuwe patiënten invoeren
 • de agenda’s van uw collega-logopedisten raadplegen

Weekagenda

Dit venster toont u een overzicht van uw agenda voor deze week.

LogoSmart-Weekagenda

In dit venster kunt u met enkele muisbewerkingen

 • afspraken verplaatsen
 • afspraken verwijderen
 • nieuwe afspraken toevoegen
 • de behandelingsplaats of het behandelingstype aanpassen
 • de steekkaart van een patiënt raadplegen
 • de afsprakenlijst van een gekozen patiënt raadplegen
 • de agenda’s van uw collega-logopedisten raadplegen
 • in één keer een reeks afspraken voor een patiënt vastleggen
 • de afspraken van een bepaalde dag naar een andere dag kopiëren
 • de afspraken van een bepaalde week naar een andere week kopiëren

Bovendien

 • kan iedere verstrekker zijn eigen agenda-indeling hebben : begin- en einduur van de dag, tijdsinterval, kleurgebruik,…
 • kan u bij collectieve therapie meerdere patiënten op hetzelfde tijdstip plaatsen.

Via dit scherm kunt u alle patiëntengegevens invoeren, raadplegen, wijzigen,…

LogoSmart-Steekkaart

Gegevens die veel terugkomen, zoals scholen, mutualiteiten, dokters,… kunt u kiezen uit keuzelijsten.

Een aantal andere mogelijkheden vanuit dit scherm zijn o.a.

 • mutualiteitsgegevens van de patiënt invullen
 • gegevens van de eID- of KidsID-kaart inlezen
 • invullen van behandeling en evolutie van de patiënt
 • evolutie van de patiënt bijhouden via de ‘Therapy Outcome Measure’ methode
 • het voorschrift en de goedkeuring van de patiënt invullen
 • geregistreerde behandelingen wijzigen
 • betalingsmethode opgeven : contant, via overschrijving of via domiciliëring
 • beheer van voorschriften

LogoSmart houdt ook de volgende gegevens voor u bij :

 • het totale aantal behandelingen van een patiënt
 • de datum van de eerste en de laatste behandeling
 • aantal ongewettigde afwezigheden
 • het aantal afgelegde behandelingen per voorschrift
 • containerperiode en aantal afgelegde behandelingen per container

Alles wat te maken heeft met de voorschriften en goedkeuringen van een patiënt wordt via dit venster ingevoerd.

LogoSmart-Voorschrift

Dit venster biedt u de volgende mogelijkheden :

 • invullen en afdrukken van het bilan-voorschrift
 • invullen en afdrukken van het revalidatie-voorschrift
 • invullen en afdrukken van de aanvraag tot tegemoetkoming in de kosten
 • invullen van de gegevens van de goedkeuring : een periode of een aantal behandelingen
 • bepalen of behandelingen meetellen in de containertelling
 • aanvullende verzekering

LogoSmart-AanvraagGoedkeuring

U vindt hier ook snel de volgende gegevens terug :

 • aantal afgelegde behandelingen van het revalidatie-voorschrift
 • afdrukdatum van het laatste getuigschrift voor dit voorschrift
 • patiënttype : derde betaler en teruggave percentage

 LogoSmart-Afdrukken-Rekeningen

Met LogoSmart kan u op een eenvoudige manier getuigschriften afdrukken.  Bij het afdrukken hebt u de keuze de getuigschriften van één enkele patiënt af te drukken, van meerdere patiënten of in één keer van alle patiënten.  LogoSmart schakelt dan automatisch over naar de correcte matrixprinter.  Naast getuigschriften kan LogoSmart ook rekeningen afdrukken, met of zonder overschrijvingsformulier.  Ook voor behandelingen die niet op een getuigschrift afgedrukt worden, zoals bijvoorbeeld voor aanvullende verzekering, kan er een rekening afgedrukt worden.

LogoSmart-Rekening

LogoSmart-Tarificatie

Alle nomenclatuurcodes zijn natuurlijk standaard aanwezig in LogoSmart. Voor behandelingen buiten het RIZIV kan u zelfs eigen codes en tarieven toevoegen. Tariefwijzigingen worden u tijdig toegestuurd of kunnen via internet doorgestuurd worden, natuurlijk op voorwaarde dat u over een onderhoudscontract beschikt.

 

Met LogoSmart kan ook de loonberekening automatisch gebeuren. Voor elke nomenclatuur-code kan u, per verstrekker, een percentage invullen. De ereloonnota kan dan met behulp van onderstaand venster heel eenvoudig afgedrukt worden.

De ereloonnota bevat een samen-vatting van alle geleverde prestaties. Naast deze samenvatting kan er ook een gedetailleerd overzicht van alle geleverde prestaties afgedrukt worden.

LogoSmart-Loonberekening

LogoSmart houdt ook uw betalingsverkeer bij.  Dit venster toont u de nog niet betaalde rekeningen.

LogoSmart-Betalingen

In dit venster kunt u

 • aanduiden dat een bepaalde rekening betaald werd
 • een overzicht vragen van alle contante betalingen over een bepaalde periode
 • een overzicht vragen van alle betalingen via bank over een bepaalde periode
 • aanmaningen afdrukken, met of zonder overschrijvingsformulier, met of zonder extra aanmaningskosten.

Natuurlijk kan u ook overzichten opvragen van alle rekeningen en getuigschriften van een bepaalde periode.  Deze overzichten kunnen ook uit LogoSmart geëxporteerd worden zodat u ze in bijvoorbeeld Excel kan gebruiken of aan uw boekhouder kan bezorgen.

Het oude verstrekkingsregister kan nog altijd op een eenvoudige manier afgedrukt worden (niet meer verplicht sinds 18 april 2006).

LogoSmart is al volledig voorbereid op de komst van het elektronische verstrekkingsregister.  Met LogoSmart hoeft u hiervoor niets te doen, alles gebeurt volledig automatisch.

Een greep uit de andere afdrukmogelijkheden van LogoSmart :

 • De agenda per dag, per week of per maand
 • Een overzicht van de geleverde prestaties in een te kiezen periode
 • Een overzicht van alle getuigschriften over een periode, per getuigschrift of per reeks van getuigschriften
 • Lijsten van alle patiënten met derde betalersregeling per mutualiteit.
 • Overzichten van patiënten, dokters, mutualiteiten, scholen,…
 • De steekkaart van een patiënt
 • Een lijst met de voorschriften per patiënt
 • Een overzicht van alle afgelegde behandelingen van een patiënt
 • Verzamelstaat derde betaler
 • Verzamelstaat domiciliëring
 • Overzicht van alle voorschriften waarvan de goedkeuring of container vervalt voor een bepaalde datum
 • Standaarddocumenten in verband met revalidatie tijdens de lesuren
 • Afsprakenlijst per patiënt

Uiteraard kunt u met LogoSmart al uw brieven, documenten en verslagen aanmaken en afdrukken.

De belangrijkste documenten zoals de ‘Aanvraag om tegemoetkoming in de kosten voor revalidatieverstrekkingen’ kunnen met één druk op een knop afgedrukt worden.

LogoSmart heeft verder een ingebouwde tekstverwerker die het mogelijk maakt met standaarddocumenten en sjablonen te werken.  Van veel voorkomende documenten of verslagen maakt u een sjabloon en telkens als u een document maakt gebaseerd op dit sjabloon, kan LogoSmart automatisch de correcte patiëntengegevens, doktersgegevens,… invullen.

Bijvoorbeeld :

U maakt een sjabloon zoals hieronder getoond.  De velden [Patient_Naam], [Patient_Straat],… kunnen gekozen worden uit een keuzelijst

LogoSmart-Tekstverwerker1

Van het sjabloon hierboven kan LogoSmart automatisch de volgende brief maken :

LogoSmart-Tekstverwerker2

Op dezelfde manier kunnen automatisch gegevens van het voorschrift, de verstrekker, de mutualiteit, de school, het CLB,… ingevuld worden

Nog enkele andere kenmerken van LogoSmart

 • LogoSmart waakt erover dat de goedkeuringsperiode of het goedgekeurde aantal behandelingen niet overschreden wordt.  U kan zelf instellen vanaf wanneer LogoSmart u moet waarschuwen dat het einde van de behandeling nadert.
 • LogoSmart waakt er ook over dat u de containerperiode of het maximum aantal behandelingen per container niet overschrijdt.
 • Als u werkt met derde betaler, kan LogoSmart de verzamelstaten voor de mutualiteiten afdrukken.
 • LogoSmart kan twee printers aansturen, een eerste printer voor uw correspondentie, verslagen en rapporten en een tweede printer voor de getuigschriften.
 • Alle afdrukken kunt u eerst op het scherm bekijken voordat u ze op de printer afdrukt.
 • Van alle afdrukken kan u een Adobe PDF bestand maken.
 • Data, gegevens en codes die fout werden ingegeven, kunnen altijd gewijzigd worden.
 • LogoSmart kan beveiligd worden met een paswoord en garandeert zo een beveiliging van uw gegevens.
 • Updates en aanpassingen kunnen via internet gedownload en automatisch geïnstalleerd worden.
 • LogoSmart kan ook probleemloos gebruikt worden in een netwerk van meerdere computers.
 • Gegevens kunnen uit LogoSmart geëxporteerd worden naar het boekhoudpakket Expert/m.
 • LogoSmart werkt zowel op Windows computers als op Apple computers.

Bij aankoop

 • wordt LogoSmart bij u thuis geïnstalleerd op uw computer.
 • en bovendien krijgt u twee uur lang uitleg over het gebruik van LogoSmart.
 • enkele weken later wordt er een tweede afspraak gemaakt om eventuele problemen en vragen op te lossen.

Het abonnement omvat onder andere

 • één jaar lang alle updates, aanpassingen en uitbreidingen van LogoSmart.
 • onbeperkte telefonische ondersteuning.
 • alle R.I.Z.I.V.-wijzigingen en wettelijke aanpassingen.
 • de mogelijkheid om zelf wijzigingen of aanpassingen voor te stellen.
 • herinstallatie bij vernieuwing computer of bij harddiskproblemen
 • dagelijkse back-up van de database


Computer

Microsoft Windows

PC met Windows 7 / Windows 8.x / Windows 10 / Windows 11 met de volgende minimum-specificaties:

 • Geheugen : minimaal 4GB geheugen (liefst 8GB of meer)
 • Processor : Intel of AMD processor
 • Harde schijf : 600MB vrije ruimte

Apple MacOS

iMac of MacBook met MacOS 10.14 (Mojave) of hoger met de volgende minimum-specificaties:

 • Geheugen : minimaal 4GB geheugen (liefst 8GB of meer)
 • Processor : Intel-processor of M1-processor
 • Harde schijf : 600MB vrije ruimte

Alle nieuwe en recente computers voldoen ruimschoots aan deze specificaties.

Printer

Documenten

Voor het afdrukken van documenten en correspondentie hebt u een inktjet- of een laserprinter nodig.  Vooral de printers van Hewlett-Packard zijn populair, maar eender welk merk of model is geschikt.

Getuigschriften

Voor het afdrukken van getuigschriften is er een matrixprinter nodig.  In principe voldoet elke matrixprinter van recente datum, maar een model waar wij goede ervaringen mee hebben en dat niet te duur is, is de Dascom 1140 ( Prijs : ongeveer € 220,00).