Vandaag hebben we bericht ontvangen dat LogoSmart geslaagd is in de homologatietesten  van softwarepakketten voor het beheer van patiëntendossiers in de logopedie.  Als gevolg hiervan zullen gebruikers van de gehomologeerde versie van LogoSmart:

  • vrijgesteld zijn van het bijhouden van een elektronisch verstrekkingsregister (van het moment dat dit ingevoerd wordt).  LogoSmart doet volledig automatisch al het nodige.
  • in aanmerking komen voor een praktijktoelage, een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van het RIZIV. Het exacte bedrag is nog niet bekend maar voor kinesitherapeuten was dit de afgelopen jaren 800 Euro per jaar.

De nieuwe gehomologeerde versie zal beschikbaar komen in de loop van november.