Omdat er soms nog enige verwarring bestaat omtrent het bijhouden van het verstrekkingsregister, zetten we hieronder even de feiten op een rijtje:

  • Sinds 18 april 2006 zijn logopedisten, kinesitherapeuten en verpleegkundigen niet langer verplicht een register bij te houden.
  • Op 1 januari 2007 zou er dan een elektronisch verstrekkingsregister ingevoerd worden, maar dit werd uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Die datum is nog altijd niet bekendgemaakt, dus u hoeft momenteel geen verstrekkingsregister, op papier of elektronisch, bij te houden.

Het elektronische verstrekkingsregister zal pas ingevoerd worden nadat er een homologatieprocedure van de beschikbare softwarepakketten heeft plaatsgevonden. Voor kinesitherapie en verpleegkunde is de homologatieprocedure voltooid.  Voor de logopedie werd de procedure enkele weken geleden gestart met een eerste vergadering op 29 mei 2007. Op deze vergadering werd afgesproken dat de deelnemende softwarepakketten op 28 september 2007 zullen getest worden. Pas na deze testen zal het elektronische verstrekkingsregister ingevoerd worden. Dit zal dus ten vroegste in oktober 2007 zijn. Gebruikers van een gehomologeerd softwarepakket zullen geen apart elektronisch register moeten bijhouden. Dit zal volledig automatisch door het softwarepakket gebeuren.